Typografie

Dat tekst een grote rol speel in grafische vormgeving is een feit. Als grafisch ontwerpbureau hebben wij dan ook dagelijks te maken met het vormgeven ervan. Dit noemen we typografie.

Typografie omvat alle aspecten die horen bij het opmaken van teksten. Typografie bestaat uit beeld en tekst elementen. Met beeldelementen bedoelen we kleurkeuzes, regelafstanden, witruimtes en kolomindelingen en met tekstelementen worden lettertypes, letterfamilies, lettergroottes en dergelijke bedoeld. Een grafisch ontwerper heeft als taak een balans te vinden tussen leesbaarheid en expressie van een tekst.

Tekstelementen

Lettertype

Het kiezen van een lettertype is meestal het begin bij het opmaken van teksten. Simpelweg zijn lettertypes in te delen in twee typen:

  • Schreef lettertypes (in het Engels Serif) bestaan uit letters met schreven (poortjes) aan de uiteindes van de letters.
  • Schreefloos (in het Engels Sans Serif) zijn lettertypes zonder schreven, dus zonder de dunne dwarsstreepjes (pootjes) aan het uiteinde van de verticale of horizontale balken van een letter.

serif          sansserif

Lettergrootte

Door middel van verschillende lettergroottes kan men onderscheid maken in tekstdelen, denk bijvoorbeeld aan titels en paragraafkoppen.

Letterfamilies

Letterfamilies zijn alle soorten waarin een lettertype kan veranderen. Bijvoorbeeld schuingedrukt (cursief), dikgedrukt (vet) en onderstreept. In een lange tekst wordt gebruikgemaakt van vetgedrukte woorden om de aandacht te trekken. Daarentegen wordt cursivering gebruikt om de lezer te attenderen tijdens het lezen.

Uppercase, lowercase en Small Caps

‘Uppercase’ letters zijn hoofdletters en ‘lowercase’ letters zijn de kleine letters. Daarnaast bestaan er ook ‘Small Caps’, dit zijn hoofdletters die dezelfde grootte hebben als kleine letters.

Beeldelementen

Letterkleur

Voor een reclame- of waarschuwingsbord is het van belang dat woorden opvallen door ze met felle kleuren te accentueren.

Regelafstand

De regelafstand (en interlinie) is de afstand tussen twee regels.

Regellengte

De regellengte is belangrijk voor de leesbaarheid van een tekst. Bij een tekst met te lange regels moet het oog van de lezer een te grote afstandssprong maken van het eind van de regel naar het begin van de volgende.

Initiaal

Een initiaal is in feite gewoon een letter, alleen dan vaak veel groter, meer kleur en versiering. De initiaal komt u tegen aan het begin van een tekst.

Spatiëring

Hierin kan onderscheid gemaakt worden tussen woord- en letterspaties. Woordspaties is de witruimte tussen twee woorden. Een Letterspatie is de witruimte tussen twee letters.

Werkzaamheden